Innregulering av balansert ventilasjon

Når innregulering utføres, vil alle eventuelle feil under installasjonsperioden oppdages og kan rettes opp. Vanlige feil er for eksempel stopp i kanal, feil dimensjon, deler som ikke blitt montert og så videre.

Play Video

Hvorfor utføre en innregulering av luftmengder?

Det er viktig å få utført en innregulering når ventilasjonssystemet er nytt eller at det utførts noen endringer. Hvis ikke, ligger luftmengder under og over prosjekterte verdier og oppnår dermed ikke krav på utbytte av friskluft i alle rom. Dessuten kommer der finnes rom, som har for stor luftmengde og dermed for høyt støynivå. Hvis man har for liten eller ikke noen utveksling av luft, så kan selve bygg konstruksjonen ta skade.

Vi i AVAS utfører alltid innregulering iht. proporsjonal metoden.

checked-white

Proposjonalmetoden

Proporsjonalmetoden bygger på prinsippet om at forholdet mellom luftmengdene i to grenkanaler forblir konstant, selv om man forandrer luftmengden i hovedkanalen som leder til disse avgreningene.

checked-white

Resultat

Metoden går ut på å innregulere alle ventiler og spjeld slik at forholdstallet blir likt for alle. Deretter endres totalluftmengden til prosjektert verdi, noe som fører til at alle ventiler får prosjektert verdi.

checked-white

Teorien bak metoden

Teorien er at en økning av totalluftmengden vil fordel seg proporsjonalt til alle ventiler. Det forutsetter at man ikke innregulerer med for lav total luftmengde.

Vi i AVAS utfører alltid innregulering iht. proporsjonal metoden.

Hvordan kan vi hjelpe deg med Innregulering av luftmengder

Vi ønsker å være så behjelpelige som mulig. Ta kontakt med oss og forklar oss hva du er ute etter, så finner vi en løsning for deg!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.