Igangkjøring av behovsstyrt ventilasjon

Vi utfører funksjonskontroll av VAV & CAV spjeld samt feilsøking ved eventuelle feil, og proposjonal innregulering av all mekanisk ventilasjon etter VAV eller CAV spjeld.

Play Video
Play Video

Oppstart av behovstyrt ventilasjon

Igangkjøring og funksjonskontroll på automatikk må utføres i nye ventilasjonssystemer med behovsstyrt ventilasjon. Et gjennomsnitt på 20 % av all nyinstallert automatikk har noen form av mangler som må rettes opp. Hvis man starter opp et nytt anlegg, der det er feil og mangler som ikke oppdages, så kommer det ha store konsekvenser, både for bruker, men fremst økonomiske, da det blir veldig mye dyrere, med feilsøking og tiltak, etter at systemet tatts i bruk.

I tillegg må det utføres proporsjonal innregulering av mekaniske spjeld, utenfor elektriske spjeld (VAV og CAV).

checked-white

Funksjonskontroll

Vi utfører funksjonskontroll av alle elektriske VAV og CAV spjeld.

checked-white

Feilsøking

Om det oppdages feil i systemer, gjennomfører vi en grundig feilsøking for å finne løsningen på problemet.

checked-white

Proposjonal innregulering

Vi benytter oss av proposjonalmetoden ved utførelse av proposjonal innregulering på alt av mekanisk ventilasjon etter VAV eller CAV spjeld.

Hvordan kan vi hjelpe deg med Igangkjøring av behovsstyrt ventilasjon

Vi ønsker å være så behjelpelige som mulig. Ta kontakt med oss og forklar oss hva du er ute etter, så finner vi en løsning for deg!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.