Service av ventilasjonsanlegg

Ved utført service på ditt ventilasjonsaggregat, vil du forlenge levetiden betraktelig!

Play Video
Play Video

Vi anbefaler årlig service på ventilasjonsaggregat

Minimum en gang i året, er det viktig å bytte filter, rengjøre avkast og inntak, smøre rørlige deler og kontrollere automatikk. Hvis dere venter for lang tid, er for eksempel risikoen for at filter sprekker og dermed forurenser hele aggregatet og kanalsystemet, veldig stor. Om man skal koste på seg sanering blir det fort veldig kostbart.

checked-white

Vår service

Vi i AVAS utfører service hvor vi bytter filter, rengjør avkast og inntak, sører rørlige delere og kontrollerer automatikk.

checked-white

Rengjøring av ventiler

Vi tilbyr også rengjøring av ventiler som bonus når vi utfører service.

checked-white

Stikkprøver på luftmengder

Underveis i vår service tar vi stikkprøver på luftmengder.

Vi har fastpris på leilighets aggregat

 • (Pris inkluderer maks 10 stk. ventiler. Hvis fler, så er det et tillegg på 394,- inkl. MVA. pr. ventil.)
  (Hvis pris på filter overstiger 1 050,- inkl. MVA., så øker fastpris med det overstigende beløpet.)
 • Asker kommune og nabo kommuner med Asker: 6 606,- NOK inkl. MVA.
 • Oslo, Drøbak og Drammen kommune: 7 928,- NOK inkl. MVA.
 • Øvrige Viken fylke: 10 624,- NOK inkl. MVA.
Service av ventilasjonsanlegg -3
Service av ventilasjonsanlegg - 4

Vi har fastpris på bolig aggregat

 • (Pris inkluderer maks 10 stk. ventiler. Hvis fler, så er det et tillegg på 375,- inkl. MVA. pr. ventil.)
  (Hvis pris på filter overstiger 1 000,- inkl. MVA., så øker fastpris med det overstigende beløpet.)
 • Asker kommune og nabo kommuner med Asker: 7 282,- NOK inkl. MVA.
 • Oslo og Drammen kommune: 8 602,- NOK inkl. MVA.
 • Øvrige Viken fylke: 11 298,- NOK inkl. MVA.

Hvis dere har flere enn 1 aggregat, så får dere 50% rabatt fra og med det andre aggregatet.

(Eksempel: 2 stk. bolig aggregat i Asker 6 067 + (6 067 / 2) = totalt 9 100,- NOK inkl. MVA.) Dette går i en syklus fra aggregat 1-6, der aggregat 7 blir fullpris og nummer 8-13 blir 50 % rabatt, nummer 14 fullpris, osv.

Service av ventilasjonsanlegg -5

I servicen inngår følgende:

 • Reise og reisetid.
 • Filter og filterbytte. (Hvis dere har filter, så trekkes det 500,- NOK inkl. MVA. fra prisen.)
  (Det blir ikke avdrag på prisen på system uten filter, da det går mer tid til rengjøring av vifte.)
 • Miljø avgift.
 • Innvendig rengjøring av aggregat. (Obs! Inkluderer ikke innvendig rens av kanaler.)
 • Rengjøring av inntaks og avkastrist. (Hvis der er sikker adkomst til dem).
 • Rengjøring av alle ventiler. (Hvis der er adkomst til dem).
 • Luftmengde måling av alle ventiler. (Normal drift)
 • Rengjøring av alle eventuelle frisklufts inntak. (Hvis der er adkomst til dem).
 • Støvsuging inn i avtrekks stusser. (Hvis der er adkomst til dem).
 • Kamera inspeksjon, hvis det trenges. (Det blir ikke levert bilde dokumentasjon.)
 • Funksjonskontroll på aggregat. (Eventuell feilsøking)
 • Dokumentasjon.
 • Administrasjon.
 • Tilbud på eventuelle forbedringer og tiltak.

Hvis dere har flere enn 1 aggregat, så får dere 50 % rabatt fra og med det andre aggregatet.
(Eksempel: 2 stk. bolig aggregat i Asker 7 282 + (7 282 / 2) = totalt 10 923,- NOK inkl. MVA.)
Dette går i en syklus fra aggregat 1-6, der aggregat 7 blir fullpris og nummer 8-13 blir 50 % rabatt, nummer 14 fullpris, osv.

Hvis dere er interessert, så send en e-post tilbake med en bestilling.

Informasjon som vi trenger av dere:

 • Deres navn, adresse og mobilnummer?
 • Hvilken type aggregat har dere?
 • Har dere filter?

Hvordan kan vi hjelpe deg med service av ventilasjonsanlegg?

Vi ønsker å være så behjelpelige som mulig. Ta kontakt med oss og forklar oss hva du er ute etter, så finner vi en løsning for deg!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.