Innregulering av luftmengder

Når innregulering utføres, vil alle eventuelle feil under installasjonsperioden oppdages og kan rettes opp. Vanlige feil er for eksempel stopp i kanal, feil dimensjon, deler som ikke blitt montert og så videre.

innregulering

Hvorfor utføre en innregulering av luftmengder?

Det er viktig å få utført en innregulering når ventilasjonssystemet er nytt eller at det utførts noen endringer. Hvis ikke, ligger luftmengder under og over prosjekterte verdier og oppnår dermed ikke krav på utbytte av friskluft i alle rom. Dessuten kommer der finnes rom, som har for stor luftmengde og dermed for høyt støynivå. Hvis man har for liten eller ikke noen utveksling av luft, så kan selve bygg konstruksjonen ta skade.

Vi i AVAS utfører alltid innregulering iht. proporsjonal metoden.

Proposjonalmetoden

Proporsjonalmetoden bygger på prinsippet om at forholdet mellom luftmengdene i to grenkanaler forblir konstant, selv om man forandrer luftmengden i hovedkanalen som leder til disse avgreningene.

Teorien bak metoden

Teorien er at en økning av totalluftmengden vil fordel seg proporsjonalt til alle ventiler. Det forutsetter at man ikke innregulerer med for lav total luftmengde.

Resultat

Metoden går ut på å innregulere alle ventiler og spjeld slik at forholdstallet blir likt for alle. Deretter endres totalluftmengden til prosjektert verdi, noe som fører til at alle ventiler får prosjektert verdi.

Hvordan kan vi hjelpe deg med Innregulering av luftmengder

This field is for validation purposes and should be left unchanged.