Service av ventilasjonsanlegg

Ved utført service på ditt ventilasjonsaggregat, vil du forlenge levetiden betraktelig!

ventilasjonstekniker

Vi anbefaler årlig service på ventilasjonsaggregat

Minimum en gang i året, er det viktig å bytte filter, rengjøre avkast og inntak, smøre rørlige deler og kontrollere automatikk. Hvis dere venter for lang tid, er for eksempel risikoen for at filter sprekker og dermed forurenser hele aggregatet og kanalsystemet, veldig stor. Om man skal koste på seg sanering blir det fort veldig kostbart.

1. Vår service

Vi i AVAS utfører service hvor vi bytter filter, rengjør avkast og inntak, sører rørlige delere og kontrollerer automatikk.

2. Rengjøring av ventiler

Vi tilbyr også rengjøring av ventiler som bonus når vi utfører service.

3. Stikkprøver på luftmengder

Underveis i vår service tar vi stikkprøver på luftmengder.

Vi har fastpris på service:

Leilighets aggregat:

(Pris inkluderer maks 10 stk. ventiler. Hvis fler, så er det et tillegg på 394,- inkl. MVA. pr. ventil.) (Hvis pris på filter overstiger 1 050,- inkl. MVA., så øker fastpris med det overstigende beløpet.)

Asker kommune og nabo kommuner med Asker: 5 505,- NOK inkl. MVA.

Oslo og Drammen kommune: 6 606,- NOK inkl. MVA.

Øvrige Viken fylke: 8 853,- NOK inkl. MVA.

Bolig aggregat:

(Pris inkluderer maks 10 stk. ventiler. Hvis fler, så er det et tillegg på 375,- inkl. MVA. pr. ventil.) (Hvis pris på filter overstiger 1 000,- inkl. MVA., så øker fastpris med det overstigende beløpet.)

Asker kommune og nabo kommuner med Asker: 6 067,- NOK inkl. MVA.

Oslo og Drammen kommune: 7 168,- NOK inkl. MVA.

Øvrige Viken fylke: 9 415,- NOK inkl. MVA.

Hvis dere har flere enn 1 aggregat, så får dere 50 % rabatt fra og med det andre aggregatet. (Eksempel: 2 stk. bolig aggregat i Asker 6 067 + (6 067 / 2) = totalt 9 100,- NOK inkl. MVA.) Dette går i en syklus fra aggregat 1-6, der aggregat 7 blir fullpris og nummer 8-13 blir 50 % rabatt, nummer 14 fullpris, osv.

I servicen inngår følgende:

 • Reise og reisetid.
 • Filter og filterbytte. (Hvis dere har filter, så trekkes det 500,- NOK inkl. MVA. fra prisen.)
 • Miljø avgift.
 • Innvendig rengjøring av aggregat. (Obs! Inkluderer ikke innvendig rens av kanaler.)
 • Rengjøring av inntaks og avkastrist. (Hvis der er sikker adkomst til dem).
 • Rengjøring av alle ventiler. (Hvis der er adkomst til dem).
 • Luftmengde måling av alle ventiler. (Normal drift)
 • Rengjøring av alle eventuelle frisklufts inntak. (Hvis der er adkomst til dem).
 • Støvsuging inn i avtrekks stusser. (Hvis der er adkomst til dem).
 • Kamera inspeksjon.
 • Funksjonskontroll på aggregat. (Eventuell feilsøking)
 • Dokumentasjon.
 • Administrasjon.
 • Tilbud på eventuelle forbedringer og tiltak. 

Hvordan kan vi hjelpe deg med Service av ventilasjonsanlegg?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.