Service av ventilasjonsanlegg

Ved utført service på ditt ventilasjonsaggregat, vil du forlenge levetiden betraktelig!

ventilasjonstekniker

Vi anbefaler årlig service på ventilasjonsaggregat

Minimum en gang i året, er det viktig å bytte filter, rengjøre avkast og inntak, smøre rørlige deler og kontrollere automatikk. Hvis dere venter for lang tid, er for eksempel risikoen for at filter sprekker og dermed forurenser hele aggregatet og kanalsystemet, veldig stor. Om man skal koste på seg sanering blir det fort veldig kostbart.

1. Vår service

Vi i AVAS utfører service hvor vi bytter filter, rengjør avkast og inntak, sører rørlige delere og kontrollerer automatikk.

2. Rengjøring av ventiler

Vi tilbyr også rengjøring av ventiler som bonus når vi utfører service.

3. Stikkprøver på luftmengder

Underveis i vår service tar vi stikkprøver på luftmengder.

Hvordan kan vi hjelpe deg med Service av ventilasjonsanlegg?

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.